STOWARZYSZENIE NA RZECZ INICJATYW LOKALNYCH

Nasze projekty

Akcja Aktywacja

Szkolenie dla młodzieżowych liderów społecznych w modelu „nauka poprzez działanie”.

Podniebna szkoła

Warsztaty kariery, badania preferencji zawodowych, spotkania z praktykami, wyjazdy studyjne

Szkoła na przyszłość

Warsztaty dotyczące rynku pracy, przedsiębiorczości, spotkania z praktykami i analiza ich ścieżek edukacyjnych.

Aktywne Organizacje – Aktywny Obywatel

Szkolenie z zakresu tworzenia i promowania inicjatyw i angażowania wolontariuszy.

MOVIE IT

„Movie it” to ośmiodniowy projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych młodzieży jak również pokazanie skutecznych metod komunikacji poprzez narzędzie wideo w ramach Programu Erasmus Plus. Wymiana odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej, w Polsce między 16 a 23 Listopada 2016 roku i zbierze 42 młode osoby w tym 6 liderów młodzieżowych z Cypru, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji i Polski

Fachowcy z Hipolita

Projekt skierowany do 60 uczniów CKZiU w Środzie Wielkopolskiej, w ramach którego uczestnicy nabędą kwalifikacje: grafika komputerowego lub elektryka lub logistyka. Zdobyte umiejętności sprawdzą podczas płatnych staży u średzkich przedsiębiorców.

Akcja Reaktywacja

Celem działania jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodzieży szkolnej z okolic Środy Wielkopolskiej w inicjatywy lokalne.

stowarzyszenie na rzecz inicjatyw lokalnych społeczności

Stowarzyszenie działa na polu edukacji i aktywności społecznej wśród młodzieży na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przy współpracy z lokalnymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami tworzymy i realizujemy programy edukacji pozaformalnej i pozalekcyjnej, na których pracujemy z młodzieżą nad ich komunikacją, przedsiębiorczością i umiejętnościami społecznymi.
Uploaded image

Jędrzej Janiak

Prezes Stowarzyszenia
Inicjator i prezes Stowarzyszenia. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szeregu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i inwestycji.
Uploaded image

Michał Parafiński

Współzałożyciel Stowarzyszenia
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów na Politechnice Poznańskiej z zakresu Wyceny Nieruchomości. Zawodowo związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uploaded image

Piotr Rolla

Trener i animator
Specjalizuje się w tematyce marketingu politycznego, komunikacji i autoprezentacji. Wiedzę merytoryczną zdobył podczas licznych szkoleń w ponad 15 krajach Europy. pracował przy kampaniach promocyjnych m.in. dla Kompanii Piwowarskiej i PZU Życie.
Uploaded image

Maria Janiak

Członek Stowarzyszenia
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalistka z zakresu komunikacji i PR. Od lat organizuje różnego rodzaju akcje, wspierające dzieci i młodzież z domów dziecka oraz świetlic środowiskowych.

Kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Paderewskiego 27
(adres korespondencyjny: Os. Przylesie 2a/1 63-004 Tulce)
KRS: 0000347076
Regon: 301323279
NIP 7861682789

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Visit Us On Facebook