Wizyta studyjna w Londynie w ramach projektu “Strefa Rozwoju”

W dniach 19-22 maja wzięliśmy udział w wizycie studyjnej w Londynie w ramach projektu “Strefa rozwoju” (POWER – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), w kórym SILS występuje jako partner razem Fundacją Akceleracji i Inkubacji Biznesu, Projekt HR oraz

OTI – One Terrene International. Był czas na merytoryczne spotkania oraz trochę zwiedzania. Teraz przystępujemy do pracy nad naszym innowacyjnym modelem – rozwiązania poszerzającego wiedzę i kompetencje kadry pedagogicznej polskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wyposażenia młodzieży w umiejętności i kompetencje niezbędne na zmieniającym się rynku pracy.