O nas

Stowarzyszenie działa na polu edukacji i aktywności społecznej wśród młodzieży na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przy współpracy z lokalnymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami tworzymy i realizujemy programy edukacji pozaformalnej i pozalekcyjnej, na których pracujemy z młodzieżą nad ich komunikacją, przedsiębiorczością i umiejętnościami społecznymi.

Przy realizacji wyżej wymienionych działań, Stowarzyszenie współpracuje z szerokim gronem praktyków i specjalistów w dziedzinie komunikacji, PR, coachingu, szkoleń, animacji oraz zarządzania. Przez ostatnie 8 lat zbudowaliśmy  sieć relacji z lokalnymi podmiotami sektora NGO, szkołami i przedstawicielami samorządu.

Dzięki tej współpracy oraz doborowi odpowiednich trenerów nasze działania trafiają w potrzeby młodzieży i znajdują uznanie wśród uczestników. Realizowane projekty są sprawnie zarządzane, a  zakładane rezultaty osiągane.

Pliki: