Fundusz stypendialny

Utworzyliśy w naszej organizacji fundusz sypendialny, w ramach którego chcemy wspierać w rozwoju umiejętności językowych członków naszej organizacji oraz osób zgłoszonych przez partnerów społecznych. Tworzymy go z myślą o młodych zdolnych osobach, u których sytuacja finansowa lub rodzinna stworzyła bariery we właściwym rozwoju.
Szczegóły działania funduszu są zawarte w regulaminie.

wniosek

hands-600497