FORMULARZ OFERTOWY/ROZEZNANIE RYNKU NR 2

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności

  1. Poselska 5c/2, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

FORMULARZ OFERTOWY/ROZEZNANIE RYNKU NR 2

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności zachęca oferentów do wypełnienia formularza ofertowego w celu rozeznania rynku na pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Strefa Rozwoju  – innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Okres realizacji projektu od 2017-06-01 do 2019-12-31, na którą składa się:

Kod CPV Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73000000-2

 

Zadanie 1 – Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym w terminie od VI2017 do I2018 na terenie Polski
aktualizacja danych z badań (5 h)
opracowanie wstępnej wersji modelu (ok. 210h)
Zadanie 3 – Analiza efektów testowania z partnerem ponadnarodowym w terminie I19-II19 na terenie Polski
opracowanie wstępnego raportu z testowania (10h)
Zadanie 4 – Opracowanie  ostatecznej  wersji  modelu z partnerem ponadnarodowym w terminie II19-III19 na ternie POLSKI
opracowanie ostatecznej wersji modelu (ok.25h)

 

 

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie modelu Strefa Rozwoju – nowego rozwiązania, które powstanie dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze tematycznym 4: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek.

 

Grupą docelową w projekcie są:

Bezpośrednio: Placówki edukacyjne i ich przedstawiciele

Pośrednio: uczniowie w/w placówek i pracodawcy

 

Wymogi, które powinien spełniać Oferent łącznie:

  • Wykonawca posiada min. 2 letnie doświadczenie we współpracy z przedstawicielami gr. docelowych
  • Wykonawca posiada wykształcenie wyższe
  • Wykonawca posiada doświadczenie i wiedzę w temacie badania kompetencji/szkoleń
  • Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym

 

Uprzejmie prosimy o dostarczenie osobiście oferty na załączonym formularzu do dnia 28.04.2017 do biura firmy mieszczącego się na ul. Poselska 5c/2 w Środzie Wielkopolskiej lub dostarczenie  podpisanego dokumentu drogą elektroniczna na adres: janiak@sils.org.pl  (data wysłania maila).

formularz_ofertowy nr 2