Fachowcy z Hipolita – druga tura

Kolejna tura szkoleń w ramach projektu „Fachowcy z Hipolita” rozpoczęła się 12 lutego. W ciągu pierwszego tygodnia ferii 10 logistyków, 10 elektryków i 10 informatyków brało udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W sumie 30 uczniów szkół zawodowych nabędzie do końca roku szkolnego kwalifikacje (wózek widłowy, elektryk z uprawnieniami, grafik), a następnie sprawdzi je w praktyce na płatnych stażach w średzkich firmach. Projekt realizuje Stowarzyszenie „SILS” we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a środki uzyskane zostały z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. Jest to już kolejny projekt realizowany Stowarzyszenie “SILS” oraz CKZiU, a w procedurze oceny czeka już kolejny adresowany do młodzieży ze szkół ogólnokształcących.