Erasmus+

Od 2010 roku dajemy Wam możliwość udziału w projektach  edukacyjnych. Dzięki udziałowi w programie Erasmus + mamy możliwość udziału i organizowania międzynarodowych wymian młodzieżowych, dzięki którym możecie doskonalić swoje umiejętności językowe, poznawać kulturę i zwyczaje innych narodów. Wymiany trwają około tygodnia i odbywają się w całej Europie. Do tej pory byliśmy już dwukrotnie w Londynie, w listopadzie to my gościmy 42 osoby z innych krajów, a w styczniu jedziemy na Cypr.
W trakcie wymiany uczestnicy, wspierani przez liderów grup, realizują program pracy przygotowany przed wymianą. Są to różne ćwiczenia, symulacje, debaty, aktywności na świeżym powietrzu oraz warsztaty.
Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany uczestnictwem razem z nami w tego typu projektach, to wypełnij poniższy formularz