Akcja Reaktywacja

Akcja Reaktywacja – wsparcie inicjatyw ekologicznych wśród młodzieży w gminie Środa Wielkopolska (1 czerwca 2021- 31 lipca 2022)

Celem działania jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodzieży szkolnej z okolic Środy Wielkopolskiej w inicjatywy lokalne. Całość projektu wpisuje się w założenia priorytetu programu jakimi są zwiększanie aktywności społecznej i powiększanie kapitału społecznego lokalnych społeczności. Kluczową kwestią będzie dotarcie do młodych osób, które aspirują do roli lokalnego inicjatora i zaangażowanego obywatela. We współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej wybierzemy 10 uczniów, którzy stworzą własne zespoły wolontariuszy i przy wsparciu Coach’a zorganizują 10 lokalnych wydarzeń promujących społeczne postawy ekologiczne. Celem tych działań będzie reaktywacja procesu animacji społeczno-edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój wolontariatu i postawy proekologicznej jako wyrazu świadomości obywatelskie.

Formularz zgłoszeniowy dla liderów zespołów eventowych:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030