FORMULARZ OFERTOWY/ROZEZNANIE RYNKU NR 2

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności Poselska 5c/2, 63-000 Środa Wielkopolska     FORMULARZ OFERTOWY/ROZEZNANIE RYNKU NR 2 Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności zachęca oferentów do wypełnienia formularza ofertowego w celu rozeznania rynku na pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Strefa Rozwoju  – innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na[…]

FORMULARZ OFERTOWY/ROZEZNANIE RYNKU nr 1

  Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności Poselska 5c/2, 63-000 Środa Wielkopolska     FORMULARZ OFERTOWY/ROZEZNANIE RYNKU NR 1 Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności zachęca oferentów do wypełnienia formularza ofertowego w celu rozeznania rynku na pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Strefa Rozwoju  – innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych[…]